Mae Helfeydd Fferm Cymraeg yn cynorthwyo i reoli niferoedd llwynogod yn uwchdiroedd Cymru. Mae’r gwasanaeth rheoli niferoedd sydd yn cael ei ddarparu gan yr helfeydd hyn yn hanfodol i ddiogelu stoc a bywoliaeth ffermwyr.

O dan y Ddeddf Hela 2004 mae yna uchafswm o ddau i’r nifer o gŵn a ellir eu defnyddio i arwain y llwynog at y drylliau. Yn yr amodau mwyaf gweithredol, ac yn enwedig yn yr uwchdiroedd lle y gellir dod o hyd i lwynogod mewn coedwigoedd neu mewn ardaloedd eang o dyfiant trwychus sydd yn estyn dros filoedd o gyfeiriau, mae’r rheol hon yn gwneud i reolaeth llwyddiannus i fod yn anodd iawn.

Mae Ffederasiwn Cŵn Hela Ffermwyr Cymraeg yn apelio i ddiwygio yr ddeddf wrth gyfeirio at yr uchafswm o ddau gi er mwyn galluogi defnyddio nifer mwy i arwain y llwynog at y ddryll, sydd yn ffordd mwy effeithlon o reoli niferoedd llwynogod er mwyn cynorthwyo ffermwyr.

Gellir gweld canlyniadau llawn yr ymchwiliad trwy glicio fan hyn. (Datganiad i’r wasg)

Cyflawnodd Ffederasiwn Cŵn Hela Ffermwyr Cymraeg waith ymchwil yn rhai o’r marchnadoedd lleol ar draws Cymru lle’r oedd ffermwyr yn cael eu holi os oeddent wedi sylwi ar unrhyw newid yn niferoedd yr wyn yr oedd y cadno wedi eu cymryd ers i hela gael ei wahardd yn 2005. Dywedodd 75.1% o’r ffermwyr hynny iddynt sylwi ar gynnydd yn y niferoedd hynny ers 2005 -  gellir gweld canlyniadau’r gwaith ymchwil hynny fan hyn.